Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2009

Trò chơi với con số

Thông thường người ta sẽ dễ dàng cho là những phép tính dưới đây là sai, còn bạn thì sao? Bạn cho rằng những công thức này đúng hay sai? Nếu bạn cho là đúng, hãy giải thích vì sao.

2+1=1

3+4=1

4+9=1

5+7=1

6+18=1

Nếu bạn không có tài khoản Google thì bạn vẫn dễ dàng viết comment, rất đơn giản.

0 nhận xét:

SaneBull World Market Watch

World business news - CNNMoney.com