Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2010

Cười với những quảng cáo đặt nhầm chỗ

Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2010

Cá voi thổi bong bóng hình trái tim yêu thương!

Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2010

I say gold - Phạm Quỳnh Anh

SaneBull World Market Watch

World business news - CNNMoney.com