Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2009

5 yêu cầu mới của nhà quản lý

Để đối phó với khủng hoảng tài chính, các nhà quản lý buộc phải thay đổi thái độ cũng như các quy định đối với nhân viên. Những điều dưới đây có thể bạn chưa biết:

1. Đối với trang phục:

- Nếu bạn tới chỗ làm mà ăn mặc quá sang trọng, có nghĩa là tình hình tài chính của bạn rất tốt, bạn không có nhu cầu phải tăng lương.

- Nếu bạn ăn mặc tồi tàn, nghĩa là bạn đang tiết kiệm rất tốt, và cũng không có nhu cầu phải tăng lương. 

- Nếu bạn ăn mặc phù hợp với công việc và thu nhập thì nghĩa là bạn đúng là người của công việc, không cần phải tăng lương.

2. Giấy nghỉ ốm:

Bạn không nên trình giấy nghỉ ốm do bác sĩ cấp, vì nếu bạn có thể tới gặp bác sĩ cũng có nghĩ là bạn có thể đi làm.

3. Ngày nghỉ:

Bạn có 104 ngày nghỉ mỗi năm, đó là các ngày thứ bảy và chủ nhật.

4. Sử dụng toilet:

- Đã có quy định mới về thời gian sử dụng toilet. Bạn chỉ được ở trong đó 3 phút.

- Hết 3 phút sẽ có tín hiệu thông báo, cửa sẽ tự động mở và bạn sẽ bị chụp hình.

- Nếu bạn sử dụng lần thứ 2 trong ngày, ảnh của bạn sẽ bị dán lên bảng thông báo với chú thích: "Vi phạm nhiều lần".

5. Giờ ăn trưa:

- Nhân viên nhỏ con, gầy gò sẽ được nghỉ ăn trưa trong 30 phút để tăng cường sức khỏe.

- Nhân viên thể lực trung bình được nghỉ 15 phút để không ăn quá nhiều ảnh hưởng đến hình thể của mình.

- Nhân viên mập phì chỉ nghỉ 5 phút, đủ thời gian để uống thuốc chống mập.

(Theo Tuổi trẻ cười)

0 nhận xét:

SaneBull World Market Watch

World business news - CNNMoney.com